fotovoltaice solar zeit
fotovoltaice solar luhr
fotovoltaice solar logo

"Bine a-i venit raza soarelui"
panourile fotovoltaice te asteapta

 

 

 


fotovoltaice solar buton
fotovoltaice solar pixel

Preturi de referinta a câmpurilor fotovoltaice

fotovoltaice solar

În august 2011, pretul de referinta investitional pentru 1kWp calculat ca medie a câmpurilor solare între 1.000 si 4.000 kWp pe suport fix, se afla in jurul a 1.950 Euro/kWp. În acest pret este calculata instalatia propriu zisa la cheie, excluse fiind terenul, îngradirea, drumurile de acces si racordarea la reteaua electrica. La utilizarea panourilor în strat subtire se poate calcula cu o suprafata necesara de ca. 3,5 ha pentru 1 MWp, iar la policristaline cu 2,5 ha (la care se aduna distante obligatorii fata de gard, drumuri etc.). [1Wp (peak) este energia produsa de celula în conditii de radiatie solara normata de 1.000 W/m²].

Promovarea investitiei în energie regenerativa în România

fotovoltaice

1. Fondul de sustinere a investitiilor în energie regenerabila (neconventionala) este POS CCE - Axa 4. DMI 2.  Acesta ofera posibilitatea finantarii nerambursabile pentru societati economice de pâna la 70% si pentru autoritati publice locale de pâna la 98%. (vezi "Ghidul RES 2010")

2. Fondul Român pentru eficienta energiei - ofera credite la o dobânda mult sub cea a bancilor, având în gestiune resursele financiare primite de România de la Fondul Global de Mediu prin Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD).

3. FEADR - masura 121 sau 123 - sisteme de producere a energiei regenerative în domeniul agricol sau al industriei alimentare, pentru consum propriu.

Aceste posibilitati sunt doar unele mai cunoscute, pentru informatii mai detaliate adresati-va unui birou de consultanta.

solar, solar,solar,solar,solar,solar,solar,solar,solar,solar,

Subventionarea energiei regenerative în România

fotovoltaice regenerative

Pentru reglementarea subventionarii energiei neconventionale, regenerative, s-a emis legea 220 din 2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 03.11.2008 si republicata in M.O. 577 din 13.August.2010. Aceasta prevede la art.6 Alin. (2) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile primesc:
a) trei certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat in reteaua de energie electrica din centrale/grupuri hidroelectrice noi de maximum 10 MW;
b) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat in reteaua de energie electrica din centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;
c) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati in reteaua de energie electrica din centrale hidroelectrice cu o putere instalata cuprinsa intre 1 si 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a) sau b);
d) doua certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
e) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din biomasa, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deseurilor, energie geotermala si gazele combustibile asociate;
Se acorda al 4-lea certificat verde pentru cogenerarea de inalta eficienta.
f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie solara. (panouri fotovoltaice).

Vor beneficia de certificate si sistemele electroenergetice izolate.!!

Valorificarea energiei electrice

fotovoltaic

Energia electrica va fi furnizata în reteaua nationala, obtinându-se certificate de origine, care atesteaza natura de energie regenerabila.
Exista patru modalitati de valorificare a curentului din surse regenerative:
a) Pret fix - stabilit de ANRE - venitul cel mai redus, dar fara activitati pe bursa.
b) Bursa - Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale atribuite prin licitație publică – PCCB
c) Bursa - Piața Centralizată pentru Contracte Bilaterale de Energie Electrică cu Negociere Continuă (Forward) PCCB-NC .
d) Bursa - Piața pentru Ziua Următoare PZU

Preturile energiei electrice negociate pe bursa în decursul anului precedent, se gasesc în rapoartele anuale ale bursei.

Valorificarea certificatelor verzi

fotovoltaice

Rolul Operatorului de Transport si Sistem:
* Primeste lunar de la producatori si de la Operatorii de Retele la care acestia sunt racordati notificari privind cantitatile de E-SRE livrate în retele
* Emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de E-SRE produsa si livrata în retea în luna anterioara

Exista doua modalitati de valorificare a certificatelor verzi din surse regenerative:
a) Prin contracte bilaterale între producatori si furnizori 
b) Bursa - Piața Certificatelor Verzi – PCV

Cota de certificate verzi de 8,3% pentru anul în curs nu se poate realiza datorita lipsei de capacitati E-SRE, motiv pentru care ANRE a emis în decembrie 2009 Ordinul 97 prin care reduce cota obligatorie pe 2009 la doar 0,589% din energia furnizata consumatorilor finali. Atât timp cât cota de 8,3% nu se poate respecta, pretul certificatelor nu va putea scadea sub maxim. (55€)

Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină
Înapoi la prima pagină

SC EcoApaSol SRL
550317 Sibiu
România
0788 181997